Kvantemedisin

Ved å bruke kvantemedisin kan vi hjelpe deg til å gjøre de endringer du trenger for å komme i balanse og få et bedre liv både fysisk og følelsesmessig.

 • I våre behandlinger arbeider vi for å:
 • fjerne årsaken til ubalansene
 • fjerne symptomer og smerte
 • styrke og balansere de organene som er berørt
 • fjerne blokkeringer og sikre god flyt av energi i hele kroppen
 • styrke kroppens evne til å ta til seg næring
 • styrke kroppens evne til å rense ut giftstoffer og slagg
 • styrke kroppens evne til å beskytte seg mot bakterier, virus, parasitter og stråling.

I første behandling kartlegger vi ubalanser og leter etter årsakene. Det er oftest mange årsaker som til sammen gjør at man ikke fungerer slik man ønsker. Antallet behandlinger vil avhenge av ubalansenes årsak og omfang, kroppens evne til å balansere seg og viljen til å gjøre nødvendige endring i livsstil. Vi har mange eksempler på at kroniske tilstander er balansert etter tre behandlinger. Underveis i behandlingsopplegget sikrer vi at behandlingen har effekt ved å foreta nye kartlegginger.

Behandlingen går ut på å lese av signalene som kroppen styrer sine funksjoner etter og å gi de signalene kroppen trenger for å fjerne ubalanser som fører til smerte, sykdom og fysisk forfall.
Kroppen blir koblet til datastyrte systemer som sender elektromagnetiske signaler som kroppen forstår og svarer på. Slik forteller kroppen om mangler, stress, ubalanser, slitasje, forgiftninger, blokkeringer og stagnasjon. Det gjør den før ubalansene er så store og mange at du merker det i form av tretthet eller andre symptomer. Bilde av meg tilkoblet.

I behandlingen får cellene i kroppen de signalene de trenger for å huske hvordan de skal fungere og den hjelpen de trenger til å rette opp feil. Kroppen bestemmer selv hvilke frekvenser den vil benytte seg av – og sier fra når den har fått nok behandling.

Slik blir behandlingen et samarbeid med kroppen og sinnet om styrket helbred, økt vitalitet og økt velvære.

kvantemedisin

Eksempler på tilstander hvor kvantemedisinske behandlinger har gitt effektiv hjelp

 

 • Allergi
 • Astma
 • Autoimmune tilstander
 • Betennelser
 • Cellulitter
 • Fordøyelsesproblemer
 • Følelsesmessige tilstander
 • Hormonelle ubalanser
 • Hudproblemer
 • Hyperaktivitet
 • Infeksjoner
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Kronisk utmattelse Luftveisplager
 • Matintoleranser
 • ME
 • Muskel- og skjelettsmerter
 • Overvekt
 • Ryggplager
 • Stress
 • Søvnløshet
 • Svimmelhet
 • Tretthet
 • Underlivsplager
 • Urinlekkasjer
 • Utbrenthet
 • Øresus

Hvordan virker Kvantemedisin?

 

Det har vært forsket på kvantemedisin i mer enn 100 år. Kvantemedisin springer ut av kvantefysikken som forklarer kroppens elektromagnetiske sammensetning og funksjon, cellenes frekvensbaserte egenskaper og kommunikasjon seg i mellom.

Det er først de siste årene at teknologisk utvikling har gjort det mulig å sette kvantemedisinsk teori ut i praktisk anvendelse. Kvantemedisin representerer nå den nye generasjon medisinsk tenkning og de nyeste teknologier innen undersøkelse og behandling.

Kvantemedisin er en fellesbetegnelse for metoder der man kommuniserer med kroppen på cellenivå ved hjelp av elektromagnetiske frekvenser eller gjennom avlesning og omprogrammering av underbevisstheten.

Hver celle i kroppen har en resonansfrekvens. Et hvert organ eller funksjon i kroppen har derfor et frekvensspekter, og disse frekvensspektrene endres når det oppstår ubalanser eller man blir syk.

Hjernen er ansvarlig for å avlese disse frekvensspektrene og sende korrigerende frekvenser tilbake når det oppstår ubalanser. Men når kroppen blir for mye belastet klarer den ikke dette tilfredsstillende. Da må man hjelpe hjernen med å sette i gang de ulike funksjonene kroppen har for å løse problemer.

Dette kan man gjøre med kvantemedisinske behandlingsapparater. Man sender inn elektromagnetiske frekvenser i samme frekvenspekter som det hjernen burde sendt for å korrigere problemet. Apparatene kan sende disse frekvensene langt kraftigere, og man kan derfor oppnå meget raskere og gode resultater.

Våre kvantemedisinske apparater:

SCIO:

Utviklet av professor William Nelson og hans forskningsteam gjennom 20 års forskning.

Forskningsteamet til prof. Nelson har målt det elekromagnetiske frekvensspekteret til nesten alle bakterier, virus, parasitter, vitaminer, mineraler, legemidler, naturmedisin innen alle genrer.

SCIO leser av hvordan kroppen reagerer på disse frekvensene.

SCIO har egne behandlingsprogram for de aller fleste sykdommer og problem.

Kommunikasjon med kroppen skjer gjennom frekvensledende reimer på håndledd, ankler og hode, og dermed har man kontakt gjennom alle meridianer.

Med SCIO stiller man kroppen tilbake til slik den optimalt er ment å fungere, og man kan således ikke overbehandle eller gjøre skade. Man kjenner ikke noe under selve behandlingen, og det er ingen fare for bivirkninger i ettertid.

Det er utført flere millioner behandlinger på verdensbasis, og resultatene har vært oppsiktsvekkende.

 

EIS:

EIS er et elektrokjemisk undersøkelsesapparat, utviklet i Frankrike og klassifisert som medisinsk apparat i EU og USA. Hovedfunksjonen er å lese av prosessene i kroppen og finne evt. ubalanser.

EIS sender et harmløst elektrisk signal med ulike frekvenser gjennom seks elektroder tilkoblet kroppen, og leser av de endringer signalene blir utsatt for på sin ferd gjennom kroppen.

 

 

 

Introspect:

Introspect er utviklet av det Russiske Instituttet for Praktisk Psykofysikk, og er en revolusjonerende oppfinnelse. Introspect finner ulike belastninger og defekter i menneskers organer og vev. Metoden bygger på analyse av hjernestammens elektromagnetiske svingninger som inneholder fullstendig informasjon om hele organismen. Frekvensen til flere hundre tusen friske og syke organer og vev er gjennom flere år blitt målt av de russiske forskerne, og disse ligger til grunn som sammenligning for målingene.